Árlista

Diagnosztika 
Fogorvosi szakvizsgálat, kezelési terv és árajánlat készítés (amennyiben a kezelés nálunk történik meg az árba beszámításra kerül)10.000 Ft
Intaoralis röntgen felvétel(digitális)2.000 Ft
Kontroll vizsgálat5.000 Ft
Góc kutatás5.000 Ft
Mosolytervezés 1.lépés (fotók,számítógépes tervezés)15.000 Ft
Mosolytervezés 2.lépés (lenyomatok,mintázás)20.000 Ft
Wax-up vagy Mock up15.000 Ft
Tanulmányi minta készítés/állcsontonként2000 Ft
Konzerváló és Esztétikai fogászat
Fogszínû tömõanyaggal készült tömés mérettõl függõen12.000 -24.000 Ft
ideiglenes tömés6.000 Ft
barázda zárás 10.000 Ft
Fogszínû tömõanyaggal készült direkt héj30.000 Ft
Maryland híd direkt (kompozít)36.000 Ft
Porcelán héj70.000 Ft
Élkorrekció, kontúrozás,szeparálás (foganként)2.000 Ft
Fogtechnikus által lyukas fogba készített betét (inlay, onlay) (kompozit, vagy porcelán)39.000 Ft
Fogtechnikus által lyukas fogba készített betét (inlay, onlay) arany39.000 Ft + az arany ára
Fogtechnikus által lyukas fogba készített betét (inlay, onlay) Arany, porcelán leplezéssel43.500 Ft + az arany ára
Fogfehérítés összes fogon - Otthoni sínnel60.000 Ft
Fogfehérítés összes fogon - Rendelői, egy ülésben80.000 Ft
Fogfehérítés (belső) gyökérkezelt foganként
(fedőtömést nem tartalmazza)
15.000 Ft
Fogékszer12.000 Ft
Rögzített fogpótlások
Maryland - híd indirekt (kompozít) 3 tag
Fém(CoCr)-kerámia korona saját fogra vállas előkészítéssel és hídtag 39.000 FT
Cirkónium-teljes kerámia korona saját fogra vállas előkészítéssel és hídtag70.000 Ft
Csapcsonk normál fogászati fémből (CoCr), vagy aranyból24.000 Ft + aranyár
Csapcsonk Cirkoniumból60.000 Ft
Ideiglenes korona (mûanyag)7.500 Ft
Hosszú távú fém- ,vagy üvegszállal erősített ideiglenes korona10.000 Ft
Implantátumra készített fém(CoCr)- kerámia korona Titán felépítménnyel együtt100.000 Ft
Implantátumra készített Cirkónium korona Cirkónium felépítménnyel együtt120.000 Ft
műíny foganként5.000 Ft
Kivehető Fogpótlások
Részleges fémlemezes fogsor készítés
fém alaplemez
72.000 Ft
+fogak illetve kapcsok6.500 Ft /db
+rejtett elhorgonyzás72.000 Ft
teleszkóp korona kivehető fogpótláshoz fogászati fémből vagy aranyból60.000 Ft + aranyár
Teljes műanyag fogsor készítés állcsontonként100.000 Ft
Teljes puha műanyag fogsor (Wallplast) készítés állcsontonként145.000 Ft
Részleges puha műanyag fogsor (Wallplast) készítés 12.000 Ft /fog
Javítás alapdíj + foganként/Kapcsonként10.000 Ft + 6.500 Ft
Alábélelés12.000 Ft
teljes kivehető fogpótlás 2 db implantátumon rögzítve (implantátum árát nem tartalmazza)240.000 Ft
teljes kivehető fogpótlás 4 db implantátumon rögzítve (implantátum árát nem tartalmazza)340.000 Ft
Gyökérkezelések
Gyökértömés, 3 kezelésig
Egy csatorna18.000 Ft
Két csatorna24.000 Ft
Három- vagy több csatorna38.000 Ft
Ezen túl minden további kezelés felhasznált anyagtól függően3.000 - 12.000 Ft
tejfog megnyitása, pulpotómia8.000 Ft
tejfog áttisztítása /alkalom5.000 Ft
tejfog gyökértömése8.000 Ft
apexificatio 8.000 Ft
Retrográd gyökértömés ProRoot cementtel /csatorna30.000 Ft
régi gyökértömés eltávolítása /csatorna4.000 Ft
Szájsebészeti beavatkozások
Tejfog eltávolítás12.000 Ft
Maradófog eltávolítás
egyszerű - komplikált
12.000 - 18.000 Ft
Gyökér eltávolítása20.000 Ft
Bölcsességfog eltávolítása (nem implactált -feltárás nélkül)20.000 Ft
foghúzási hely feltöltése csonttérfogat megőrzése céljából 5.000 Ft + felhasznált anyagok ára
Állcsontban maradt fog (bölcsesség vagy egyéb -impactált) mûtéti eltávolítása, vagy feltárása fogszabályozáshoz30.000 Ft
Varratkészítés6.000 Ft
foghúzás utáni, vagy más műtéti seb kitisztítása6.000 Ft
alveolus korrekció foghúzás után közvetlenül10.000 Ft
alveolus korrekció külön feltárásból / quadráns25.000 Ft
áthajlás mélyítő műtét30.000 Ft
Periostealis tályog megnyitása és kezelése5.000 Ft és 2.500 Ft alkalmanként
Pericoronitis kezelése alkalmanként5.000 Ft
Gyökércsúcs amputációja front fogak25.000 Ft
Gyökércsúcs amputációja premoláris, moláris30.000 Ft
Ezentúl minden további gyökér egy feltáráson belül5.000 Ft
Állcsontban lévõ cysta eltávolítása nagyobb cysta esetén feltöltése csontpótló anyaggal30.000 Ft + membrán +csontpótló anyag ára
Frenulectomia20.000 Ft
Ormelléküreg zárása25.000 Ft
Csontpótlás fogak köré fogágybetegség miatt elpusztult csont helyére (egy fog)36 000 Ft +csontpótló+ membrán ára
nyálkahártya elváltozás kimetszése15.000 Ft
szövettani vizsgálat20.000 Ft
Egyéb orthodontiai és kozmetikai, szájsebészeti műtét
esettől függően megbeszélés szerint
konzultáció alapján
Parodontológia
Ultrahangos fogkőeltávolítás mindkét állcsonton (mennyiségtől függően)10 - 15.000 Ft
homokfúvás, polírozás mindkét állcsonton10.000 Ft
mozgó fogak sínezése/ fog10.000 Ft
esztétikai ínykorrekció, gigivectomia,gingivaplastika/fog5.000 Ft
esztétikai korona hosszabítás, csontkorrekcióval /fog8.000 Ft
Zárt tasak tisztítás (Gracey küret) /fog4.000 Ft
Lebenyes tasak műtét fogágybetegség miatt emdogain nélkül/quadráns30.000 Ft
Lebenyes tasak műtét fogágybetegség miatt emdogainnal/quadráns 90.000 Ft
Implantáció (műgyökér beültetés)
Bränemark Nobel Active implantátum /db216.000 Ft
Bränemark Nobel Speedy, CC implantátum /db192.000 Ft
Straumann SLA active implantátum /db160.000 Ft
Bränemark Nobel Replace Select implantátum /db144.000 Ft
Osstem, MIS C1 implantátum /db130.000 Ft
Bränemark AlphaBio implantátum /db120.000 Ft
Egyéb implantátum /dbkonzultáció szerint
Implantátum feltárás /db12.000 Ft + inyformázó, lenyomatátvivõ + felépítmény ára
Arcüreg alap megemelése oldal irányból +csontpótló + membrán180.000 Ft
Arcüreg alap megemelése a csontos gerinc irányából /implantátum
+csontpótló
50.000 Ft
Fogatlan területen állcsontgerinc felépítés
/augmentáció/ - kicsi +csontpótló+ membrán + titán csavarok, vagy szegecsek

140 - 160.000 Ft
Fogatlan területen állcsontgerinc felépítés
/augmentáció/ - nagy
+ csontpótló +membrán + titán csavarok vagy szegecsek
300 - 340.000 Ft
csontrepesztés / implantátum20.000 Ft
csontdisztrakció80.000 Ft
Saját csont kivétele állcsont területéből csontpótláshoz
kicsi - nagy
50 - 100.000 Ft
Saját csont kivétele csípőcsontból csontpótláshoz
500.000 Ft
implantátum körüli inykorrekció15.000 Ft
szabad kötőszöveti lebeny kivétele száj területéből25.000 Ft
Fogszabályozás
Esettől függően, megbeszélés szerint
Kivehető készülék50.000 - 100.000 Ft
Rögzített készülék (Damon)600.000 - 700.000 Ft
Egyéb kezelések
korona levétel foganként (amennyiben új korona készítés követi az árba beszámításra kerül)5.000 Ft
nyálkahártya, tasak kezelés, ecsetelés/alkalom/fog3.000 Ft
Üvegszálas vagy parapulpalis csapos felépítés20.000 Ft
Precíziós elhorgonyzás betétcsere / db6000 Ft
érzékeny fogfelszín kezelése/fog4000 Ft
lepattant porcelán fazetta javítása (ideiglenes)12.000 Ft
korona visszaragasztása ideiglenes - végleges /korona3.000 - 5.000 Ft
Éjszakai harapásemelő sín hagyományos15.000 Ft
Éjszakai harapásemelő sín - NTI-TSS42.000 Ft
harapás regisztrálás egyszerű harapási sablonnal12.000 Ft
harapás regisztrálás egyéni értékű artikulátorral42.000 Ft
harapás beállítás, becsiszolás
részleges - teljes
6.000 - 12.000 Ft
Altatás szájsebészeti vagy fogorvosi kezeléshez, elsõ óra60.000 Ft
Altatás szájsebészeti vagy fogorvosi kezeléshez, további órák18.000 Ft/ óra
Csavarozható ideiglenes ínyformázó korona implantátumra30.000 Ft
kofferdam felhelyezés3.000 Ft
CAD/CAM technológia segítségével végzett beavatkozás, vagy fogpótlás+10 %-a a beavatkozás, vagy pótlás árának
a kezelés napján lemondott, vagy le nem mondott időpont esetén fél óránként felszámított összeg 10.000 Ft